نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، بهمن ماه ۱۳۹۰

نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

First National Conference of the Iranian Utopia

پوستر نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران