اولین همایش ملی خانه ایرانی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی خانه ایرانی

The First National Conference of the Iranian House

پوستر اولین همایش ملی خانه ایرانی

اولین همایش ملی خانه ایرانی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی خانه ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی خانه ایرانی