اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد

First National Conference on Environment, Industry and Economics

پوستر اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد

اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد