دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران، شهریور ماه ۱۳۹۳

دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران

2nd National Iranian Coal Congress

پوستر دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران

دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشگاه صنعتي شاهرود و معادن ذغالسنگ كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران