نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات، آبان ماه ۱۳۹۰

نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

1st National and International Conference on Crisis Management for Pipelines and Plant Systems

پوستر نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ توسط ،شركت آفاق ره آوران صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات