بیستمین کنگره شیمی ایران، تیر ماه ۱۳۹۷

بیستمین کنگره شیمی ایران

20th Iranian Chemical Congress

پوستر بیستمین کنگره شیمی ایران

بیستمین کنگره شیمی ایران در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر داورزن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنگره شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنگره شیمی ایران