چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی، تیر ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

Fourth National Conference on Nanotechnology in Agriculture

پوستر چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۶ توسط ،كميته فناوري نانو وزارت جهاد كشاورزي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی