دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (تعاملات دانشگاهی و آموزش،محور توسعه پایدار ایران و افغانستان)، اسفند ماه 97

دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (تعاملات دانشگاهی و آموزش،محور توسعه پایدار ایران و افغانستان)

The second round of cultural talks between Iran and Afghanistan

پوستر دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (تعاملات دانشگاهی و آموزش،محور توسعه پایدار ایران و افغانستان)

دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (تعاملات دانشگاهی و آموزش،محور توسعه پایدار ایران و افغانستان) در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (تعاملات دانشگاهی و آموزش،محور توسعه پایدار ایران و افغانستان) مراجعه فرمایید.


محور های نشست عبارتند از:

- نقش آموزش در توسعه فرهنگی دو کشور

-نقش نخبگان علمی و دانشگاه، در مهار افراط‌گرایی و خشونت و برقراری صلح پایدار

-نقش دانشگاه‌ها و ارتباطات بین المللی دانشگاهی درارتقاء  توسعه پایدارایران و افغانستان

-جایگاه دانشگاه در کمک به ایجاد زیر ساخت های توسعه علمی پایدار دردو کشور

-نقش آموزش در توسعۀ اقتصادی کشور ها

-نقش آموزش در توسعۀ بهداشت ایران و افغانستان

-نقش آموزش در توسعۀ امور زنان و ارتقاء فرهنگی و تحول حیات فکری خانواده و جامعه

-نقش آموزش در توسعۀ مهارت، اشتغال پایدار و مولد، صنعت و تولید و تأثیرگذاری در تغییر شرایط موجود

-نقش آموزش در تبیین چالش­ها، فرصت ها و ترسیم چشم­اندازهای محتمل و ممکن توسعه پایدار

-سهم همکاری‌های علمی و فرهنگی دو کشور در رشد و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (تعاملات دانشگاهی و آموزش،محور توسعه پایدار ایران و افغانستان)