کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران

International Conference on Production, Supports, Obstacles in the Iranian Economy

پوستر کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران

کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسیج مستضعفینشرکت زمین سازه صدرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در اقتصادایران مراجعه فرمایید.