سیاستگذاری جنسیتی و قدرت زنان: ادغام اجتماعی و برقراری عدالت، فروردین ماه ۱۴۰۳

سیاستگذاری جنسیتی و قدرت زنان: ادغام اجتماعی و برقراری عدالت

Gender Policy and Women's Power: Social Inclusion and Justice

پوستر سیاستگذاری جنسیتی و قدرت زنان: ادغام اجتماعی و برقراری عدالت

سیاستگذاری جنسیتی و قدرت زنان: ادغام اجتماعی و برقراری عدالت در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ توسط ،انجمن علوم سیاسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.