همایش بین المللی حج در پویه تاریخ

همایش بین المللی حج در پویه تاریخ

International Conference on pilgrimage in Pouyeh

پوستر همایش بین المللی حج در پویه تاریخ

همایش بین المللی حج در پویه تاریخ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه الزهرا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 همایش بین المللی " حج در پویة تاریخ" در روزهای 28و27 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه الزهراء(س)  با همکاری گروه تاریخ این دانشگاه ، انجمن ایرانی تاریخ و برخی مؤسسات دیگر برگزار خواهد شد. شورای علمی همایش در نخستین نشست، محورهای همایش را به شرح زیر پیشنهاد و همه علاقمندان را دعوت به همکاری می کند.  


محورهای همایش:

حج: آسیب ها و راهکارها
1-موانع و مشکلات برگزاری حج در بستر تاریخ
2-فجایع و حوادث حج در بستر تاریخ
3-آسیب شناسی شیوه های مدیریتی نهادهای  متولی و برگزار کنندگان حج و ارائه راهکارهای مناسب
4-آسیب شناسی نهادهای متولی حج
5-آسیب شناسی اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی حج

حج: مفاهیم  و اندیشه ها، نقد و نظر
1-مفهوم شناسی حج و واژه های مرتبط مانند مناسک، آیین و...
2-حج و وحدت بخشی، دشمن ستیزی 
3- حج و دیپلماسی سیاسی 
4-مبانی نظری حج در قرآن و روایات
5-مبانی نظری حج در اندیشه متفکران اسلامی: فقها، متکلمان و...
6-حج در اندیشه های عرفانی و صوفیانه 
7-حج در اندیشه و دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی 
8-حج در اندیشه و افکار هنری 
9-حج در اندیشه و افکار سنتی و مدرن
9- حج در ادبیات منظوم و منثور 

حج: مناسک و آیین ها
1-حج در نزد اقوام و ملل مسلمان 
2-آیین ها و مناسک حج: تغییر، تطور و....

حج: تمدن اسلامی
1-حج و تمدن سازی 
2-اجتماع  فرهنگی در حج، تبادل و تضارب آراء و اندیشه ها 
3-رابطه حج و اقتصاد
4-حج و منزلت بخشی 
5- حج و اصناف، طبقات و اقشار اجتماعی جامعه 
6-حج و اخلاق فردی و اجتماعی
7-حج و بهداشت 
8- حج و مدرنیزاسیون 
9- حج: عمران و آبادانی
10-حج و اقدامات رفاهی