همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده

پوستر همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده

همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه پيامبر اعظم(ص) ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش آموزه‌های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده