دومین کنگره مهندسی نفت ایران، بهمن ماه ۱۳۸۶

دومین کنگره مهندسی نفت ایران

02nd Iranian Petroleum Engineering Congress

پوستر دومین کنگره مهندسی نفت ایران

دومین کنگره مهندسی نفت ایران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،انجمن مهندسی نفت ایرانانجمن مهندسي نفت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره مهندسی نفت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره مهندسی نفت ایران