اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، مرداد ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

1st Iranian Petrochemical Conference

اولین کنفرانس پتروشیمی ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۷ توسط ،شركت ملي صنايع پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پتروشیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پتروشیمی ایران