پنجمین کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ایران-جایگاه رابطه در روان درمانی، آذر ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ایران-جایگاه رابطه در روان درمانی

The 5th Annual Congress of the Scientific Association of Psychotherapy of Iran - The Place of Relationship in Psychotherapy

پوستر پنجمین کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ایران-جایگاه رابطه در روان درمانی

پنجمین کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ایران-جایگاه رابطه در روان درمانی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ توسط ،روان درمانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ایران-جایگاه رابطه در روان درمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ایران-جایگاه رابطه در روان درمانی