نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا، آذر ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا

First National Internet of Things Conference

پوستر نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا

نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا