پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران، اسفند ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

5th Iranian Congress of Oral, Maxillofacial Pathologists

پوستر پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایرانانجمن علمي آسيب شناسان،فك و صورت ايران در شهر تهران برگزار گردید.