پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران، اسفند ماه 98

پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

5th Iranian Congress of Oral, Maxillofacial Pathologists

پوستر پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آسیب شناسان - فک و صورت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش

تحقیقات مشترک آسیب شناسی دهان با سایر رشته ای دندانپزشکی 
موارد نادر /جالب/چالشی