چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

14th International Oil, Gas and Petrochemical Congress

چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی