اولین همایش ملی اکتشاف، استخراج، فرآوری و کاربرد ید (Iodine)، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی اکتشاف، استخراج، فرآوری و کاربرد ید (Iodine)

First National Conference on Iodine Exploration, Extraction, Processing and Application

اولین همایش ملی اکتشاف، استخراج، فرآوری و کاربرد ید (Iodine) در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.