دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

پوستر دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تهران،دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی