نخستین همایش ملی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی، دی ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی

Natinal Conference Of Insulation

نخستین همایش ملی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در شهر تهران برگزار گردید.