اولین همایش نوآوری و کارآفرینی، آذر ماه ۱۳۸۷

اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

The first conference on innovation and entrepreneurship

اولین همایش نوآوری و کارآفرینی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط ،شركت مديران هم انديش فراخيزسازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش نوآوری و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش نوآوری و کارآفرینی