اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

The first specialized and national conference on the application of fluids involved in earth sciences

پوستر اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین