اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین، اردیبهشت ماه 94

اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

پوستر اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین مراجعه فرمایید.


طی سالهای اخیر داده های بدست آمده از بررسی و مطالعه سیالات درگیر، بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز در پروژه های تحقیقاتی و کاربردی گرایش های علوم زمین را به خود اختصاص داده است. تحقیقات نظری و تجربی در تشکیل و تحول سیالات درگیر، مطالعه سیالات درگیر در کانسارها و کاربرد آنها در پی جوئی و اکتشاف مواد معدنی- هیدروکربوری و همچنین بررسی سیالات مذاب سیلیکاتی در فرآیندهای آذرین و پترولوژیکی از جمله مباحث جدید در مطالعات پژوهشی مدرن هستند که بطور روز افزونی مورد استناد قرارمی گیرند.  امروزه همگام با متخصصان سایر کشورها، پژوهشگران ایرانی نیز به فراخور امکانات در دسترس خود، مطالعه سیالات درگیر را در انجام تحقیقات مرتبط با علوم زمین مورد استفاده قرار می دهند. با وجود این و به استثنای موارد محدودی که نتایج حاصل از مطالعات انجام یافته در همایش های علوم زمین ارائه می گردد، تا کنون برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی در زمینه سیالات درگیر مورد توجه پژوهشگران ایرانی نبوده است.

گام های نخست در طراحی و برگزاری اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر درعلوم زمین در دانشگاه مونتان لئوبن (Montanuniversität Leoben) و با پشتیبانی پروفسور دکتر رونالد باکر (Prof. Dr. Ronald Bakker) برداشته شد. سپس با همفکری، تشویق و حمایت همه جانبه صاحب نظران بین المللی و متخصصان داخلی و همچنین استقبال گسترده دانشگاه زنجان، تصمیم بر آن شد که اولین "همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر درعلوم زمین" بصورت دوسالانه و در محل دانشگاه زنجان برگزار گردد. در چنین راستائی، ضمن دعوت صمیمانه از تمامی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند جهت شرکت در این همایش، امید است این نشست و همایش ملی بتواند بستر مناسبی را در تبادل دانش و تجربیات پژوهشگران ایرانی و همچنین آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و عملی در زمینه سیالات درگیرفراهم نماید.

 

محورهای همایش:

-مطالعات نظری و تجربی
- سیالات درگیر در کانسارها
- سیالات مذاب در فرایند های آذرین
- سیالات درگیر هیدروکربورمقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین