ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع، اسفند ماه ۱۳۸۸

ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

Sixth Seminar on Energy Management in Industries

ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،مديريت اجرايي شمالغرب شركت توزيع تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع مراجعه فرمایید.