اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه

The first international research conference in industrial engineering, control and project management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.