پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی، آبان ماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی

5th International Cultural Landscape Conference

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی

پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳ توسط ،انجمن متخصصان فضاي سبز و منظر ايران و فدراسيون بين المللي معماران منظر در شهر تهران برگزار گردید.