اولین همایش ملی مهندسی برق ایران، دی ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی مهندسی برق ایران

1st Iranian National Conference Electerical Engineering

پوستر اولین همایش ملی مهندسی برق ایران

اولین همایش ملی مهندسی برق ایران در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی برق ایران