نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه، بهمن ماه ۱۳۸۹

نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه

1st conference of Integrated Maintenance Systems

نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ توسط ،موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه