اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی، مهر ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

1st International Marketing Research Conference

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريفراهبر در شهر تهران برگزار گردید.