اولین همایش ملی التهاب، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی التهاب

The first National Inflammatory Conference

پوستر اولین همایش ملی التهاب

اولین همایش ملی التهاب در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز تحقيقات ايمونولوژي،آسم و آلرژي در شهر تهران برگزار گردید.