اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، اردیبهشت ماه 98

اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

The first national conference of the Iranian Association of Academic Exercise and Sports Psychology

پوستر اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

یادگیری حرکتی و شیوه های نوین آموزشی

کنترل کاربردی در ورزش

رشد حرکتی و مداخلات ورزشی

روان شناسی ورزشی در ورزشکاران نخبه و مبتدی