اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

The first national conference of the Iranian Association of Academic Exercise and Sports Psychology

پوستر اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایرانانجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.