نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره)، مهر ماه ۱۳۸۸

نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره)

نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد خمین،دانشگاه پيام نور مركز خمين در شهر خمین برگزار گردید.