همایش ملی امام حسن عسکری (ع)

همایش ملی امام حسن عسکری (ع)

National Conference of Imam Hassan Askari

پوستر همایش ملی امام حسن عسکری (ع)

همایش ملی امام حسن عسکری (ع) در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی امام حسن عسکری (ع) محور های پیشنهادی همایش امام حسن عسکری علیه السلام
الف) سیره علمی امام حسن عسکری علیه السلام
1. امام حسن عسکری علیه السلام و تداوم سیره علمی و عملی امام هادی علیه السلام
2. نقش و مسوولیت امام حسن عسکری علیه السلام در تداوم بخشیدن به نهضت علمی شیعیان
3. ساختار شناسی تعالیم و آموزه های بلیغ امام حسن عسکری علیه السلام
4. نقش سازنده امام حسن عسکری علیه السلام در تقویت کلام شیعی
5. نحوه برخورد امام حسن عسکری علیه السلام با فتنه های دوران خود و فتنه های دوران حضرت ولی
عصر عجل الله فرجه
6. الگوشناسی معرفت دینی در زندگی کوتاه امام حسن عسکری علیه السلام و مشخصه شناسی مباحثات
کلامی به یاد مانده از آن امام همام
7. جایگاه امام حسن عسکری علیه السلام در میراث و ادبیات فقهی شیعه واهل تسنن
8. امام حسن عسکری علیه السلام و برخورد با شبهات و خرافه های انحرافی
ب) سیره اخلاقی امام حسن عسکری علیه السلام
1. امام حسن عسکری علیه السلام در آئینه رهنمودهای اخلاقی
2. بررسی شیوه مناجات و ادعیه امام حسن عسکری علیه السلام
3. جوانان و بهره جویی معنوی از دیدگاه های راهبردی امام حسن عسکری علیه السلام
4. شناخت و تبیین کمالات انسانی امام حسن عسکری علیه السلام
ج) سیره سیاسی امام حسن عسکری علیه السلام
1. بررسی تطبیقی عملکرد سیاسی و اجتماعی امام حسن عسکری علیه السلام با رفتار سایر معصومین
علیهم السلام
2. مروری اجمالی بر ساختار قدرت در عصر امامت امام حسن عسکری علیه السلام
3. فراز و فرودهای تاریخ اسلام از شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام تا مظلومیت امام حسن
عسکری علیه السلام
4. امام حسن عسکری علیه السلام و مبارزات سیاسی
5. مدل سیاسی حکومتی امام حسن عسکری علیه السلام
6. مواضع امام حسن عسکری علیه السلام در برابر طاغوت ها
د) سیره مهدوی امام حسن عسکری علیه السلام
1. انعکاس انتظار موعود در کلام امام حسن عسکری علیه السلام
2. امام حسن عسکری علیه السلام و زمینه سازی برای غیبت و ظهور حضرت ولی عصر عجل الله فرجه
3. شیوه تربیتی امام حسن عسکری علیه السلام جهت رشد و کمال حضرت ولی عصر عجل الله فرجه برای
امامت
ه) موضوعات متفرقه
1. بازنمود مولفه ها و ویژگی های مهم شخصیت فکری، رفتاری و سیاسی امام حسن عسکری علیه السلام
2. امام حسن عسکری علیه السلام میراث دار عترت نبوی علیهم السلام
3. سیمای نورانی امام حسن عسکری علیه السلام در میراث و ادبیات فارسی و بازتاب نام و یاد او در
سروده های شاعران معاصر
4. امام حسن عسکری علیه السلام در عرصه منابع مکتوب حدیث
5. بازنمود تحلیلی مطالعات و پژوهش های هم پیوند با شناخت امام حسن عسکری علیه السلام
6. امام حسن عسکری علیه السلام از تولد تا شهادت
7. زندگانی، خصائل و ویژگی های امام حسن عسکری علیه السلام در نگاه عالمان اهل تسنن
8. میراث معنوی و ماندگار امام حسن عسکری علیه السلاممقالات پذیرش شده در همایش ملی امام حسن عسکری (ع)