همایش ملی امام حسن عسکری (ع)، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش ملی امام حسن عسکری (ع)

National Conference of Imam Hassan Askari

پوستر همایش ملی امام حسن عسکری (ع)

همایش ملی امام حسن عسکری (ع) در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور واحد کرمان،دانشگاه پيام نور كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی امام حسن عسکری (ع) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی امام حسن عسکری (ع)