کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)، دی ماه 98

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)

Congress of Reflections on the Personality Dimension of Amir Al-Mu

پوستر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع) در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۸ توسط موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع) مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی کنگره:

 1. جایگاه قرآن در سیره امیرالمؤمنین

 2. توحید در کلام امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 3. پیامبر از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 4. امیرالمؤمنین امام علی (ع) دعوت کننده به عبودیت الهی
 5. ولایت امیرالمؤمنین امام علی (ع) محور وحدت اسلامی
 6. جنگ وصلح از نگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)
 7. نگرش و برخورد امیرالمؤمنین امام علی (ع) با پیروان خلفا
 8. امیرالمؤمنین (ع) از دیدگاه مستشرقین
 9. سیره علوی و فرهنگ از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)
 10. اخلاق و تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع)
 11. نهج البلاغه؛ ناکثین، مارقین و قاسطین
 12. حاکمیت و سیاست در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 13. خانواده برتر در بیان و سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 14. معنویت در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 15. امیرالمؤمنین(ع) در شعر و ادبیات فارسی 
 16. امیرالمؤمنین(ع) در شعر و ادبیات عرب
 17. هنر در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 18. ادبیات در سیره امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 19. دشمن شناسی از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 20. بررسی شخصیت امیرالمؤمنین (ع) از منظر قرآن کریم 
 21. تفاسیر و تراجم نهج البلاغه
 22. بررسی شخصیت امام از منظر احادیث فریقین
 23. امیرالمؤمنین امام علی (ع) و مدینه فاضله
 24. اقلیت های دینی از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 25. حقوق انسان از منظر امیرالمؤمنین امام علی(ع)
 26. امیرالمؤمنین امام علی (ع) و وقف
 27. نقش مردم در حکومت از منظر نهج البلاغه
 28. واکاوی ریشه ها و عوامل شهادت امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 29. علل فروپاشی تمدن ها و جوامع از منظر نهج البلاغه
 30. انسان کامل از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 31. امیرالمؤمنین امام علی(ع) و اندیشمندان سایر فرق و ادیان
 32. عدالت اجتماعی در کلام و منش امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 33. سیاست در منش امیرالمؤمنین امام علی (ع)
 34. بازشناسی عرفان ناب علوی از عرفان های نوظهور


مقالات پذیرش شده در کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)