کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)، دی ماه ۱۳۹۸

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)

Congress of Reflections on the Personality Dimension of Amir Al-Mu

پوستر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع) در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۸ توسط ،موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)