سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام، شهریور ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام

Third international congress of Imam Ali (AS) Research Introducing the World Prize of Imam Ali (as)

پوستر سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام

سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،مركز تحقيقات امام علي عليه السلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام