سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام، شهریور ماه 98

سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام

Third international congress of Imam Ali (AS) Research Introducing the World Prize of Imam Ali (as)

پوستر سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام

سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام مراجعه فرمایید.


محور های علمی فراخوان  سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی:
نظربه شعار سومین کنگره امام علی(ع)  پژوهی؛"فرهنگ صلح دراندیشه و سیره امام علی (ع)، بازخوانی گفتمان با رویکردی جهانی، چالش امروز و طرحی برای فردا"، انتظار می رود محققان گرانقدر هنگام تدوین مقاله خود ضمن رعایت  دقیق روش  تحقیق  علمی –پژوهشی وتحلیلی علمی از ادبیات و متون موجود در زمینه محور مورد نظر،  از جمله آثار و آرائ صاحبنظران  متقدم و معاصر و  نیزخاورپژوهان، در جهت ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی و قابل اجراء تلاش نمایند تا این کنگره بتواند در ارائه راه حل های  کارآمد،   مؤثر واقع شود.

پژوهش و تحلیل محورهای ذیل د ر حوزه  اندیشه وسیره امام علی علیه السلام
1- مبانی نظری  صلح
    -  اصالت کرامت و حقوق انسان
   -  اصالت صلح  و صلح گرایی
   -  خردگرایی در فرهنگ صلح
   -  الهیات صلح(هستی شناسی،معرفت شناسی و روش شناسی)
   -  پاسداشت حقوق اقلیت های مذهبی
   - معناشناسی  درباره صلح
2-مختصات فرهنگ صلح 
   -  ماهیت صلح گرایی
  -  عوامل و موانع صلح
3- رابطه صلح و مفاهیم ارزشی
   -  صلح و عدالت
  -  صلح و اخلاق
  -  صلح و حقوق انسانی
  -  صلح و دین مداری
4-مناسبات جنگ و صلح
  -  آثار  صلح
  - رابطه و محدوده جنگ و صلح در نگاه دینی   
  _ بررسی و تحلیل جنگ های عصر حکومت امام علی (ع)
5-مطالعه تطبیقی فرهنگ   صلح با سایر ادیان و مکاتب
  - بررسی تطبیقی دیدگاه امام علی(ع) و صاحب نظران  سایرادیان و مکاتب
  - مقایسه دیدگاه اسلام و سایر ادیان توحیدی و غیرتوحیدی در حوزه فرهنگ صلحمقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام