اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت، دی ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت

1st International Management Accounting Conference

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸ توسط ،گروه مشاوران پنكو در شهر تهران برگزار گردید.