همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

Iranian Library and Information Science Association Seminars

همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۲ تا ۲ تیر ۱۳۸۲ توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران