همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، تیر ماه ۱۳۸۲

همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

Iranian Library and Information Science Association Seminars

همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۲ توسط ،انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانانجمن كتابداري و اطلاع رساني ايرانسازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران