همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

پوستر همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۱ توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات - س و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

هدف اصلی این همایش ترسیم و تبیین جایگاه کتابخانه‌های امروزی به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی وتخصصی در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاست. با توجه به تحولات دنیای فناوری و اطلاعات، کتابخانه‌ها علاوه بر حفظ کارکردها وجایگاه سنتی، امروزه به عنوان گلوگاه دانش سازمان‌ها و نیز رصدخانه فعالیت‌های اطلاعاتی و دانشی سازمان‌ها، دارای نقش و جایگاه نوینی هستند که این همایش سعی در ترسیم و تبیین آن دارد.
فلسفه این همایش برخلاف همایش های ارائه نتایج تحقیقات جدید نیست تا فراخوانی برای این منظور ارائه شود بلکه هدف تبیین نقش و جایگاه کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در جهان مدرن و چشم انداز آینده است.
این همایش بیشتر به طرح سئوالاتی می پردازد تا محرک طیفی از تحقیقات در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد.
در کنار همایش پوسترهایی از تجربیات عملی که به موضوع کلی همایش و زیر موضوعهای آن مرتبط هستند ارائه می شود و فراخوان برای همین ارائه شده است.

محورهای همایش:

 - کتابخانه دانشگاهی و نقش آن در رصد علمی پژوهشی دانشگاه
 - خدمات نوین و مخاطبان جدید
 - نیازهای تخصصی انسانی و مهارتی
 - نیازهای ابزاری، نرم­افزاری و سیستمی
 - فرآیندها و سیستم­های مدیریتی
 - ارزیابی کتابخانه‌ها در فضای جدید
 - مطالعه نمونه‌های موفق