همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران، آذر ماه ۱۳۹۲

همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران

Iran Lighting Design Conference

پوستر همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران

همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۲ توسط ، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران