دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

پوستر دومین کنفرانس بین المللی شبکه های  اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ تا ۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شود.

محورهای کنفرانس:

 

 (Functional Neuromuscular Stimulation (FNS

 Neural Prostheses

 Neural Modeling

 Neural Signal Processing

 Chaotic Behavior in Neural Systems

 Neural Control Mechanism

 Biofeedback

 Neurofeedback

( Brain Computer Interface (BCIمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده