دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده، آذر ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

The Second International Conference on Intelligent Information Networks and Complex Systems

پوستر دومین کنفرانس بین المللی شبکه های  اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده