همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی

Conference on Islamic and Iranian Lifestyle Components

پوستر همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی

همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار گردید.