اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی، خرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی

پوستر اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.