نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

The Iranian International Didactic Management Congress

پوستر نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايش هاي توسعه ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران