اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم، تیر ماه ۱۳۸۸

اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم

The First Iranian International Congress on Crime Scene Investigation

اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۸ توسط ،سازمان پزشكي قانوني كشور در شهر تهران برگزار گردید.