همایش منطقه ای ژئوماتیک، مهر ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای ژئوماتیک

Regional Geomatic Conference of Islamshahr

پوستر همایش منطقه ای ژئوماتیک

همایش منطقه ای ژئوماتیک در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای ژئوماتیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای ژئوماتیک