نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری، آبان ماه ۱۳۹۷

نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری

First National Festival on Best thesis and Articles, Allameh Jafari Award 2018

پوستر نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری

نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن پژوهش هاي علوم اجتماعي ايران- بسيج دانشجويي و انجمن هاي علمي حوزه علميه قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری