دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

Second International Hospital Conference

پوستر دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند

دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،فناوري پزشكي طبفاشبكه فن بازار ملي ايران، هانا سلامت گستر ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید.